Joke Visser Management Support

Projectmanagement


Joke Visser: Sterk in (het managen van) projecten die de positie van mensen met een handicap of chronische ziekte verbeteren.

Hoe?
Enthousiast en betrokken, praktisch en resultaatgericht, creatief in het bedenken van oplossingen en vooral gericht op samenwerking. Dat is Joke Visser. Haar jarenlange ervaring in het managen van projecten met en voor mensen met een handicap of chronische ziekte heeft haar ervan overtuigd dat de kracht van een project zit in de verbinding die mensen met elkaar aangaan. Het  benutten van elkaars kwaliteiten leidt tot grote mogelijkheden. Joker Visser is hierin een krachtige intermediair met een groot netwerk dat zij inzet waar dat mogelijk is. Zij weet mensen te bereiken, te enthousiasmeren en te begeleiden naar resultaat.

Projecten
Joke Visser werkt(e) onder andere aan de volgende projecten:

• Samen naar school
In dit project van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is het doel om in Nederland bijzondere schoolklassen te helpen opzetten voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking.

Een Samen naar School klas biedt een stimulerende leeromgeving voor kinderen met (ernstig meervoudige) beperkingen. Uitgangspunt is dat ieder kind kan leren. In een Samen naar School klas gaan kinderen met een (meervoudige) beperking naar een reguliere school. Zij hebben een eigen aangepast klaslokaal. Zoveel mogelijk sluiten de kinderen aan bij de school; ze nemen deel aan activiteiten in en met de klas die bij hun leeftijd past. Door mee te doen op de school in de wijk worden de kinderen omringd door een rijk taalaanbod, doen zij spelervaringen op  en worden zij in hun ontwikkeling gestimuleerd. Door samen te spelen, samen te leren met leeftijdgenootjes op dezelfde school in de eigen buurt leren kinderen met en zonder handicap elkaar kennen en begrijpen, wat goed is voor de ontwikkeling van alle betrokken kinderen.

Samen naar school film

• Handicap in de les
Het project bestaat uit de lesmodule ‘Anders zijn maakt geen verschil’, een leskist met ervaringsmateriaal, de website en gastlessen door mensen met een handicap. Met behulp van het lesmateriaal  kunnen leerlingen ontdekken hoe het is als je iets niet goed kunt én welke oplossingen er zijn.

• Boek 'Verder is alles goed'; Wat betekent ouder worden voor mensen met een lichamelijke handicap?
Het is nog maar enkele decennia geleden dat mensen met een lichamelijke handicap relatief jong stierven. Tegenwoordig hebben mensen met lichamelijke handicaps als spierziekten, een dwarslaesie of spina bifida een verlengd levensperspectief dankzij een sterk verbeterde gezondheidszorg en verbeterde levensomstandigheden.
Maar wat doet dat met die deze mensen?

In dit boek geven mensen met een lichamelijke handicap zelf het antwoord op die vraag. Een aantal van hen is 100% ouder dan ze ooit dachten te worden. Dat is mooi, maar zoals iedereen weet: ouder worden komt met gebreken. In de context van mensen met een lichamelijke handicap is dit een understatement. Ouder worden - actief ouder worden - met een lichamelijke handicap of chronische ziekte is niet vanzelfsprekend. Vanaf hun 40e levensjaar ervaren deze mensen doorgaans al verlies van energie, vermoeidheid, verminderde spierkracht, pijn en slijtage van gewrichten. Als functies uitvallen, is dat meestal definitief.
De mensen die in dit boek zijn geportretteerd verleggen voortdurend hun grenzen om volwaardig mee te blijven doen in de samenleving en het arbeidsproces. Ze willen zich niet onderscheiden van mensen zonder handicap. Ze willen vooral ‘gewone’ mensen zijn. Ook als dat op termijn zijn tol eist. En daarmee zijn het bijzondere mensen. Mensen die, als je ze vraagt hoe het met ze gaat, uiteindelijk zullen zeggen: ‘Verder is alles goed!’

Meer informatie

• Convenant Autisme
Het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van samenwerkingsverbanden in heel Nederland was de opdracht binnen dit project. Acht landelijke organisaties hebben met elkaar dit convenant afgesloten om de ondersteuning van mensen met autisme te verbeteren. Deze organisaties zijn: NVA, GGz Nederland, MEE Nederland, VGN, CCE Nederland, Landelijk Netwerk Autisme, Zorgverzekeraars Nederland en de MOgroep.
In de 3 1/2 jaar dat ik projectleider was heb ik samen met de projectmedewerkers regionale, intersectorale samenwerkingsverbanden opgezet in heel Nederland. Daarbij werkten wij nauw samen met de Implementatiecommissie en de Stuurgroep. Als projectbureau bevorderden wij de regionale samenwerking door een directe ondersteuning van (de coördinatoren van) de netwerken in oprichting, uitwisseling van ervaringen via conferenties, de website en nieuwsbrieven. Tevens vond jaarlijks een monitor plaats om de stand van zaken van de netwerken in beeld te brengen.

• Redesign van belangenbehartiging
Doel van Re-design was om meer jonge mensen bij de belangenbehartiging voor mensen met een beperking te betrekken. In de eerste plaats om de situatie van jonge mensen met een handicap te verbeteren. In de tweede plaats om belangenbehartiging ook een zaak van jonge mensen te laten zijn en te zorgen voor goede opvolgers van de mensen van het eerste uur.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van omvangrijke (landelijke) projecten.
Graag verwijs ik ook naar mijn profiel op LinkedIn.